Terug naar Nieuwbouw en Sloopfotografie

Hotel van der Valk Tilburg

Twee jaar lang heb ik deze nieuwbouw van Hotel Van der Valk Tilburg! vast gelegd. Vanaf fundering tot aan de oplevering toe. In de maand mei 2018 werd dit nieuwste hotel restaurant aan de Kempenbaan in Tilburg geopend. Bekijk meer foto's hiervan terug op deze Link.